21 november lezing en workshop

CIB Amersfoort

De Zwarte Lichten door Carla kerklaan

Spirituele astrologie is de astrologie van de ziel en het contact met de bron van het leven.

Als we hierop af stemmen spreekt het intuïtieve Weten en staan we bezield in het leven. Het pad van de ziel is zo oud als de mens en wordt beelden weergegeven in veel sprookjes.

Zichtbaar wordt hoe wij aanvankelijk weggaan van het oorspronkelijke weten om ons toe te rusten met kennis en vaardigheden die de greep op de uiterlijke wereld versterken maar het contact met onze innerlijke kern, doen vergeten. Hoe we, als de tijd rijp is, terug kunnen keren naar de oorsprong en ons kunnen laten leiden door onze intuïtieve wijsheid en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt.

In de astrologie zijn het de Zon en de Maan en de daarvan afgeleide punten; de Zwarte Lichten en de Maansknopen, die het spirituele pad belichten. In deze workshop worden de Zwarte Lichten behandeld.  De Zwarte Zon geeft de eenheidsbeleving weer en het bewustzijn dat hieruit voortkomt. De Zwarte Maan geeft het intuïtieve Weten weer, het Weten dat in de ziel besloten ligt en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt. De Zwarte Zon symboliseert de weg van de liefde en de Zwarte Maan die van de Wijsheid. Als beide lichten optimaal werken vallen zij samen. In de lezing wordt verteld hoe wij deze twee wegen in de horoscoop kunnen duiden en in het leven kunnen ervaren.

In de workshop die volgt op deze lezing gaan we met de eigen horoscoop aan de slag.  Deelnemers worden verzocht de eigen horoscoop mee te nemen en indien mogelijk een jeugdfoto van voor het zesde jaar.