18 november Workshop Studie- en Beroepskeuze in de horoscoop

Workshop studie/beroepskeuze in de horoscoop

Het kiezen van een studie en beroep vraagt om een goede verbinding  tussen de oorspronkelijke bezieling, de inspiratie en motivatie en de gegeven aanleg: de talenten en kwaliteiten waar je over beschikt. Heb je een heel gefocuste horoscoop dan is er weinig twijfel over de te kiezen beroepsrichting. Maar bij een spreiding van planeten en punten in huizen en tekens is hulp in het keuzeproces voor veel mensen zeer welkom. De horoscoop is hierbij een goed inzetbaar hulpmiddel.

Deze dag gaan we in op enkele belangrijke aspecten  die in een consult beroepskeuze  aan bod komen.

We kijken naar de volgende items:

  • Inspiratie en bezieling
  • Intentie
  • Ambitie en Motivatie
  • Talenten
  • Kwaliteiten
  • Vaardigheden

Hoe vinden we deze items in de horoscoop en welke informatie geven zij over het beroepsperspectief van de cliënt.

De workshop bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin bovengenoemde aspecten worden toegelicht en worden geïllustreerd met behulp van diverse interessante horoscopen

Vervolgens gaan we met onze eigen horoscoop aan de slag.

Praktische informatie

Datum: 18 november 2017

Plaats: Utrecht, nabij station CS

Aanvang: 10:30 uur tot 1700 uur

Prijs: 80 euro + btw

Opgave: C.Kerklaan@xs4all.nl of 06-13386753

Bezielingsprofielen

Het bezielingsprofiel geeft de werking van de ziel in ons leven weer. Het individuele profiel beschrijft je meest wezenlijke verlangen, je diepste drijfveren en je bezieling.  Ook beschrijft het profiel het gedrag, de vaardigheden en attituden die je in de loop van je leven  ontwikkelt om je zielenkwaliteiten daardoor tot uitdrukking te kunnen brengen.

Het profiel is te bestellen door mensen die benieuwd zijn naar hun profiel.

Voor beroepsastrologen:

De verzamelfile met alle teksten van de vier onderdelen van het profiel: Wezenlijk Verlangen ( Noordermaansknoop), Natuurlijk Vermogen ( Zuidermaansknoop) Bezieling (Zwarte Maan) en Aangeleerd Gedrag (Pripaus) is nu ook te koop voor astrologen. Je hebt dan 96 prachtige duidingen tot je beschikking. Je kunt elke client de duidingen die op hem of haar van toepassing zijn meegeven als surplus op je consult. Specifieke toepassing bij loopbaanconsulten.

Wanneer je deze file wilt bestellen neem dan contact op via: C.kerklaan@xs4all.nl

Zie voorbeeldprofiel