21 november lezing en workshop

CIB Amersfoort

De Zwarte Lichten door Carla kerklaan

Spirituele astrologie is de astrologie van de ziel en het contact met de bron van het leven.

Als we hierop af stemmen spreekt het intuïtieve Weten en staan we bezield in het leven. Het pad van de ziel is zo oud als de mens en wordt beelden weergegeven in veel sprookjes.

Zichtbaar wordt hoe wij aanvankelijk weggaan van het oorspronkelijke weten om ons toe te rusten met kennis en vaardigheden die de greep op de uiterlijke wereld versterken maar het contact met onze innerlijke kern, doen vergeten. Hoe we, als de tijd rijp is, terug kunnen keren naar de oorsprong en ons kunnen laten leiden door onze intuïtieve wijsheid en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt.

In de astrologie zijn het de Zon en de Maan en de daarvan afgeleide punten; de Zwarte Lichten en de Maansknopen, die het spirituele pad belichten. In deze workshop worden de Zwarte Lichten behandeld.  De Zwarte Zon geeft de eenheidsbeleving weer en het bewustzijn dat hieruit voortkomt. De Zwarte Maan geeft het intuïtieve Weten weer, het Weten dat in de ziel besloten ligt en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt. De Zwarte Zon symboliseert de weg van de liefde en de Zwarte Maan die van de Wijsheid. Als beide lichten optimaal werken vallen zij samen. In de lezing wordt verteld hoe wij deze twee wegen in de horoscoop kunnen duiden en in het leven kunnen ervaren.

In de workshop die volgt op deze lezing gaan we met de eigen horoscoop aan de slag.  Deelnemers worden verzocht de eigen horoscoop mee te nemen en indien mogelijk een jeugdfoto van voor het zesde jaar.

30 Augustus 2020 lezing bij de Nieuwe Mens in Naarden

Hoe de zon en de maan, de levensweg van de mens belichten

De levensweg van de mens of de reis van de ziel door het leven, wordt prachtig weergegeven  door de verschillende posities van de zon en de maan ten opzichte van de aarde. In die zin hebben zon en maan, zoals deze in spirituele astrologie worden geduid, een gidsende functie voor de  mens hier op aarde.

De geestelijke dimensie van de maan, de zwarte maan,  geeft  onze zielenkwaliteit weer: het ware Weten en het oorspronkelijke handelen dat daaruit voortkomt. Dit Weten is eeuwig en universeel, niet aan tijd en plaats gebonden en niet door scholing te verwerven maar een Weten dat in de ziel besloten ligt.

De zon, in zijn geestelijke dimensie als de zwarte zon, geeft de verbinding met de eenheid weer. De hoedanigheid waarin ons Ik zijn afgescheiden staat overstijgt en één is met de schepping

De zwarte maan geeft de weg van de wijsheid weer, de zwarte zon, de weg van de liefde. In de lezing wordt vertelt weke fasen wij op deze paden doorlopen en voor welke uitdagingen wij komen te staan.

 De levensweg is universeel terwijl deze toch in elk mens een eigen typering krijgt op grond van plaats en tijd van geboorte.  In de lezing worden de verschillende fasen op deze weg belicht en wordt ingegaan op het intuïtieve weten en oorspronkelijk handelen zoals dat door zon en maan wordt weergegeven.

Er is geen astrologische kennis nodig voor deze lezing

Praktische gegevens volgen nog.

Bezielingsprofielen

Het bezielingsprofiel geeft de werking van de ziel in ons leven weer. Het individuele profiel beschrijft je meest wezenlijke verlangen, je diepste drijfveren en je bezieling.  Ook beschrijft het profiel het gedrag, de vaardigheden en attituden die je in de loop van je leven  ontwikkelt om je zielenkwaliteiten daardoor tot uitdrukking te kunnen brengen.

Het profiel is te bestellen door mensen die benieuwd zijn naar hun profiel.

Voor beroepsastrologen:

De verzamelfile met alle teksten van de vier onderdelen van het profiel: Wezenlijk Verlangen ( Noordermaansknoop), Natuurlijk Vermogen ( Zuidermaansknoop) Bezieling (Zwarte Maan) en Aangeleerd Gedrag (Pripaus) is nu ook te koop voor astrologen. Je hebt dan 96 prachtige duidingen tot je beschikking. Je kunt elke client de duidingen die op hem of haar van toepassing zijn meegeven als surplus op je consult. Specifieke toepassing bij loopbaanconsulten.

Wanneer je deze file wilt bestellen neem dan contact op via: C.kerklaan@xs4all.nl

Zie voorbeeldprofiel