Nieuw vanaf 1 januari 2021! Tweedaagse persoonlijke ontwikkeling: levensvragen

Een tweedaagse waarin we ons verdiepen in uw levenspad zoals dit in de horoscoop zichtbaar is en de levensthema’s die zich daarop voordoen. U verblijft in ons gastenverblijf in de prachtige omgeving van Vorden. Er is ruimte voor verdieping, bezinning en stilte.

Het programma is optioneel. U kunt naar wens onderdelen weglaten of toevoegen.

Dag 1:

Aankomst: Koffie/Thee verkenning

Astrologisch consult waarin uw levenspad wordt belicht en de thema’s die zich daarop voordoen. De spirituele dimensie en de verbinding hiervan met de persoonlijke energieën staat centraal. Gekeken wordt naar het zielsverlangen en de zielenkwaliteit: wat wil de ziel of de innerlijke kern in ons in het leven tot uitdrukking brengen? Welke ontwikkeling wordt daarin gevraagd? Waar laten we ons door leiden? Welke mogelijkheden en moeilijkheden bevinden zich op ons pad.

Een astrologisch consult duurt ongeveer twee uur. Als u al eerder een consult heeft gehad kijken we naar de huidige stand van zaken en gaan we dieper in op de fase waar u zich in bevindt. Levens- of persoonlijke vragen kunnen aanbod komen.

Na het consult kunt u onder begeleiding deelnemen aan een stiltewandeling of een eigen invulling kiezen. Er zijn routebeschrijvingen aanwezig.

Lunch en Diner kunt u zelf regelen in een van de gezellige restaurantjes in Vorden*. In het gastenverblijf is een koffie/theepunt en een magnetron aanwezig.

Dag 2:

Een verzorg ontbijt.

Verdieping: We kijken naar de dromen die u mogelijk in de nacht heeft gehad of doen een imaginatie en werken met de beelden die naar voren komen.

Mogelijkheid voor een I Tjing consult. De I Tjing is een oud chinees orakel en biedt licht op levensvragen en persoonlijke vragen. Vanuit een heel andere invalshoek dan de astrologische van de eerste dag kunt u een persoonlijke vraag stellen aan de I Tjing.

Deze dag  kunt u verder zelf invullen tot uw vertrek aan het eind van de middag.

Praktische informatie:

Aankomst en vertrektijden evenals de onderdelen van het programma kunnen naar wens worden verschoven.

Prijs voor de tweedaagse voor 1 persoon €. 297

prijs voor de tweedaagse voor 2 personen: €. 570

Het gastenverblijf is eenvoudig maar van alles voorzien.

Foto’s komen eind december op de website.

21 november lezing en workshop

CIB Amersfoort

De Zwarte Lichten door Carla kerklaan

Spirituele astrologie is de astrologie van de ziel en het contact met de bron van het leven.

Als we hierop af stemmen spreekt het intuïtieve Weten en staan we bezield in het leven. Het pad van de ziel is zo oud als de mens en wordt beelden weergegeven in veel sprookjes.

Zichtbaar wordt hoe wij aanvankelijk weggaan van het oorspronkelijke weten om ons toe te rusten met kennis en vaardigheden die de greep op de uiterlijke wereld versterken maar het contact met onze innerlijke kern, doen vergeten. Hoe we, als de tijd rijp is, terug kunnen keren naar de oorsprong en ons kunnen laten leiden door onze intuïtieve wijsheid en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt.

In de astrologie zijn het de Zon en de Maan en de daarvan afgeleide punten; de Zwarte Lichten en de Maansknopen, die het spirituele pad belichten. In deze workshop worden de Zwarte Lichten behandeld.  De Zwarte Zon geeft de eenheidsbeleving weer en het bewustzijn dat hieruit voortkomt. De Zwarte Maan geeft het intuïtieve Weten weer, het Weten dat in de ziel besloten ligt en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt. De Zwarte Zon symboliseert de weg van de liefde en de Zwarte Maan die van de Wijsheid. Als beide lichten optimaal werken vallen zij samen. In de lezing wordt verteld hoe wij deze twee wegen in de horoscoop kunnen duiden en in het leven kunnen ervaren.

In de workshop die volgt op deze lezing gaan we met de eigen horoscoop aan de slag.  Deelnemers worden verzocht de eigen horoscoop mee te nemen en indien mogelijk een jeugdfoto van voor het zesde jaar.

Bezielingsprofielen

Het bezielingsprofiel geeft de werking van de ziel in ons leven weer. Het individuele profiel beschrijft je meest wezenlijke verlangen, je diepste drijfveren en je bezieling.  Ook beschrijft het profiel het gedrag, de vaardigheden en attituden die je in de loop van je leven  ontwikkelt om je zielenkwaliteiten daardoor tot uitdrukking te kunnen brengen.

Het profiel is te bestellen door mensen die benieuwd zijn naar hun profiel.

Voor beroepsastrologen:

De verzamelfile met alle teksten van de vier onderdelen van het profiel: Wezenlijk Verlangen ( Noordermaansknoop), Natuurlijk Vermogen ( Zuidermaansknoop) Bezieling (Zwarte Maan) en Aangeleerd Gedrag (Pripaus) is nu ook te koop voor astrologen. Je hebt dan 96 prachtige duidingen tot je beschikking. Je kunt elke client de duidingen die op hem of haar van toepassing zijn meegeven als surplus op je consult. Specifieke toepassing bij loopbaanconsulten.

Wanneer je deze file wilt bestellen neem dan contact op via: C.kerklaan@xs4all.nl

Zie voorbeeldprofiel