Loopbaanbegeleiding

Een horoscoop kan deel uitmaken van een loopbaanbegeleidings- of persoonlijk-ontwikkeltraject.

Als je de loopbaan een nieuwe impuls wilt geven, of met stagnatie, conflict, onvrede of crisis te maken krijgt, geeft een horoscoop een helder inzicht omtrent de mogelijke oorzaak en de mogelijkheden waar je gebruik van kunt maken. Het kan dan wenselijk zijn de horoscoopduiding te koppelen aan een persoonlijk begeleidingstraject.

Een begeleidingstraject helpt je de inzichten die de horoscoop biedt verder in praktijk vorm te geven. Hiervoor is het belangrijk dat niet alleen mentaal, door inzicht en informatie maar ook concreet, in het voelen en in het gedrag, contact wordt gemaakt met je wezenlijke verlangens, kwaliteiten en mogelijkheden.

Een breed scala aan werkvormen en ervaringsgerichte oefeningen, kunnen hierbij behulpzaam zijn.