Consulten

In het astrologisch consult staan het zielsverlangen en de bezieling, dat wat je ten diepste hier op aarde wenst uit te drukken, centraal. Zij vormen een gegeven dat als een rode draad in je leven aanwezig is. Je maakt hierbij gebruik van je zielenkwaliteit, je meest oorspronkelijke kwaliteit, die niet door studie wordt verworven maar die gegeven is en door je heen tot uitdrukking komt, als je daar voor open staat.
De horoscoop biedt een heel doeltreffend middel om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden, wensen, behoeften en kwaliteiten van de mens maar bovenal in de diepste drijfveren waar je in je leven door bewogen wordt.

De horoscoop geeft in beeldentaal het energieveld weer, waar de mens zich in bevindt.
Het krachtenveld tussen je meest wezenlijke wensen, behoeften, talenten en kwaliteiten en de weerstanden of de belemmeringen die het uitdrukken hiervan bemoeilijken en die om een eigen antwoord vragen.

Welke hulp op je levensweg voorhanden is en hoe je daarop kunt afstemmen.

In de ontwikkeling van de mens zijn in de loop van het leven verschillende stadia te onderscheiden,  waarin een verschillend appèl op hem wordt gedaan.

Elke levensfase vraagt een bepaalde inzet, om spanningen te leren hanteren, blokkerende energieën te beantwoorden en kwaliteiten naar buiten te brengen.

In de duiding van de horoscoop wordt zichtbaar welke energieën op een bepaald moment in het leven aan de orde zijn en welke stap daarin gevraagd wordt.
De horoscoop laat elk moment in de tijd weer zien, hoe je in contact kunt komen met je bezieling, met wat je het liefste is en in overeenstemming hiermee kunt handelen.

Vormen van een consult

De geboortehoroscoop geeft het patroon weer dat sterren en planeten op het moment van geboorte met elkaar vormen en geeft daarmee een beeld van de energieën zoals deze in aanleg in de mens aanwezig zijn.
Deze horoscoop omvat alle mogelijkheden zoals die hierboven zijn beschreven.
Naast de concrete duiding is er tijd en ruimte om op persoonlijke levensvragen in te gaan.
Deze worden, in gesprek, vanuit de horoscoop belicht.

De actuele horoscoop geeft aan welke thema’s op dit moment en in de komende periode in je leven spelen en welke ontwikkeling daarin gevraagd wordt.
Deze vorm van horoscoopduiding is geschikt voor mensen die al eerder een horoscoop hebben laten trekken en hun basisenergieën kennen. Dit consult duurt ongeveer een uur en hier wordt met name in gegaan op persoonlijke levensvragen.

De relatiehoroscoop geeft de energieën weer die aanwezig zijn in een relatie tussen een of meerdere personen. Duidelijk wordt welke mogelijkheden de relatie heeft, waar de relatie naar toe kan groeien, wat je van elkaar kunt leren, waar tegenstrijdige wensen en behoeften kunnen botsen en waar deze samen kunnen komen.
Voor deze horoscoop zijn de gegevens van beide personen nodig en het is een voorwaarde dat beide personen aanwezig zijn bij het consult.

De kinderhoroscoop geeft aanleg en mogelijkheden van uw kind weer. Er wordt gekeken naar de basisenergieën van het kind. Naar energieën die goed samengaan en een kwaliteit weergeven en naar energieën die botsen, tegenstrijdige behoeften weergeven en om een antwoord vragen. Er wordt op vakkundige wijze gekeken naar de voorwaarden en condities die het kind kunnen helpen om zijn eigen aard te ontplooien.

Ook m.b.t. opvoedingsproblemen en schoolproblemen geeft een horoscoop helder inzicht in oorzaak en mogelijkheden tot de aanpak hiervan.

Soms is het noodzakelijk de kinderhoroscoop in combinatie met die van de ouders, broers of zussen te bekijken.

Praktische informatie

De gegevens die nodig zijn om een horoscoop te kunnen maken zijn:

  • de geboortedatum
  • de geboortetijd, zo nauwkeurig mogelijk
  • de geboorteplaats
Tarieven

Het tarief is 50 euro voor de voorbereiding ( het analyseren van de gegevens in de horoscoop) en dan 70 euro per uur voor de duiding. een consult van een uur is dus 120 euro en van anderhalf uur 155 euro.

Het consult kan worden opgenomen en wordt dan via ‘we transfer’ naar uw mailadres verzonden. U kunt ook zelf een opname maken met uw telefoon.

Skypeconsult

Voor mensen die ver weg wonen of wegens Corona een consult op afstand willen, is er ook de mogelijkheid een consult via skype te verkrijgen.

Ik werk het prettigst in het directe contact  maar skype biedt een goed alternatief.