Astrologie

Spirituele astrologie is de astrologie van de ziel. In de spirituele astrologie gaat het om de vraag: ‘wat wens ik hier op aarde uit te drukken en waar laat ik mij door leiden’.

Centraal staat het contact dat je hebt met je diepste drijfveren; dat waar je in de kern door bewogen wordt en hoe je hier in de verschillende fasen van het leven uitdrukking aan kunt geven. In de spirituele astrologie gaat het niet alleen om de vraag ‘wie ben ik’ maar vooral om de vraag ‘wat doe ik’. Het accent ligt op de mogelijkheden om de energieën vanuit de horoscoop op een eigen wijze tot expressie te brengen.

Blokkerende, belemmerende, conflicterende of spanningsvolle energieën, zoals deze in de horoscoop zichtbaar zijn, leer je toepassingsgericht te duiden zodat je de creatieve dimensie die altijd in een spanning besloten ligt, leert zien.

Je gaat de energieën leren kennen en ervaren om deze in overeenstemming met werkelijke wensen en in verbinding met anderen, uit te kunnen drukken.