Opvoeden in het licht van de ziel

Kleine kinderen uiten zich spontaan en gedragen zich vrij. Zo drukken zij hun oorspronkelijke zielenkwaliteit uit, die bij hen direct herkend kan worden. Naarmate kinderen ouder worden, gaan ze meer en meer leren ‘hoe het hoort’, en ontwikkelen ze gedragsvormen waarmee ze zich aanpassen aan hun omgeving. Dit vormgedrag komt in de loop van hun ontwikkeling steeds meer op de voorgrond te staan, waardoor hun oorspronkelijke zielenkwaliteit steeds meer uit het zicht raakt.
Om het contact met de zielenkwaliteit toch te behouden, zodat het kind zich niet volledig identificeert met de gekozen vormen, is het belangrijk dat ouders zicht hebben op de specifieke ontwikkelingsweg die het kind gaat. Daarmee kan het kind gesteund worden in de keuzes die het maakt, waarbij het contact met de zielenkwaliteit voldoende behouden blijft.
De inhoud van het boek berust op de hoedanigheden van de maan in de geboortehoroscoop zoals deze in de spirituele astrologie worden geduid. Het boek is zo geschreven dat iedereen het kan lezen, ook zonder astrologische kennis.

Het is verkrijgbaar via www.hajefa.nl