De Ascendant, de lens waardoor we zien en gezien worden

De Ascendant is bepalend voor onze verschijning in de wereld, voor de wijze waarop wij ons presenteren. De Ascendant geeft de energie weer die ons omhult. Uiterlijke kenmerken zijn dan ook goed van de Ascendant af te leiden. Het teken op de Ascendant geeft de energie weer waarmee je in de wereld verschijnt maar de inhouden achter de Ascendant zijn bepalend voor het potentieel dat door de Ascendant naar buiten komt. Planeten of lichten op de Ascendant of in verbinding met de Ascendant kleuren deze energie verder in.We kunnen onze verschijningsvorm wat benadrukken door extra energie te zetten op de presentatie maar als er geen ondersteuning is vanuit de inhouden die sterren en planeten weergeven, spreken we van een lege presentatie. De Ascendant als verschijningsvorm komt immers maximaal tot zijn recht als deze samenvalt met ons innerlijk en we dit innerlijk op orde hebben. Als je ontspannen en afgestemd aanwezig bent vindt er geen vervorming plaats in de wijze waarop je tot expressie komt. De Ascendant komt dan maximaal tot zijn recht als de lens waardoor je ziet en wordt gezien.  Staat de Ascendant in een teken dat goed aansluit bij de Zon en de planeten in de horoscoop dan zal dit de wijze waarop je naar buiten treedt vergemakkelijken. De planeet die over de Ascendant heerst en de verbindingen die deze planeet maakt is hierin heel bepalend.Heb je bijvoorbeeld de Zon op de Ascendant dan valt het levenslicht samen met de lens en komt de wijze waarop je bent en je presenteert geheel overeen. Staat de Zon daarentegen op de Descendant, in het tegenoverliggende teken van de Ascendant dan vraagt het meer moeite om je licht de wereld in te brengen. Het is prettig als Zon en Ascendant enigszins gelijkgestemd zijn omdat dit het naar buiten treden vergemakkelijkt maar tegelijkertijd geldt voor iedereen dat er moeite van je gevraagd wordt om je innerlijk op orde te brengen en constructief naar buiten te treden. Heb je bijvoorbeeld een Ascendant Leeuw en daarbij veel planeten in vuur en een Zon in de Boogschutter, dan  zul je een groot gemak ervaren in de wijze waarop je je presenteert en in de wereld begeeft. Je staat als vanzelf centraal en kunt daar ook goed op inspelen. Heb je daarentegen een Ascendant Leeuw en een horoscoop met veel planeten in water en een Zon in de Kreeft in het twaalfde huis, dan heb je een Ascendant waarmee je al snel gezien wordt maar inhouden daarachter, die terughoudender zijn. Je houdt liever terug en blijft op de achtergrond en je begrijpt aanvankelijk niet waarom jij zo snel wordt aangesproken. Kinderen die een stevige Ascendant hebben, bijvoorbeeld in de Stier of de Leeuw of Boogschutter worden al snel hierop aangesproken en als stevig en veerkrachtig gezien terwijl zij zichzelf helemaal niet zo ervaren als de inhouden van de horoscoop dit niet ondersteunen.   Heb je de Zon in Ram en wordt deze ondersteund door veel planeten in vuur en een sterke bezetting van de hoekhuizen maar staat de Ascendant in een ontvankelijk teken, bijvoorbeeld een Ascendant in de Kreeft met de Maan in de Vissen dan is je presentatie naar buiten toch  zachter en ontvankelijker dan van een goed ondersteunde Zon in Ram wordt verwacht. Je komt met een Ascendant Kreeft en de Maan in Vissen immers niet direct strijdbaar en leidend over. De Ascendant is daarin onwrikbaar. Als je geen strijdbare of gezagshebbende uitstraling hebt word je niet als vanzelfsprekend als zodanig gezien en kost het meer moeite een dergelijke rol te verkrijgen. Zolang je sterk gericht bent op je persoonlijke manifestatie in de buitenwereld kun je daar last van hebben. Je kunt ervaren dat het je moeite kost om gezien te worden en ruimte krijgen als je een ontvankelijke Ascendant hebt terwijl de inhouden van de horoscoop een bepalende leidende energie weergeven. Als je los komt van de bevestiging die je in de buitenwereld meent te kunnen vinden en je naar binnen richt, kun je jouw potentieel in overeenstemming met het teken op de Ascendant naar buiten brengen en zul je ervaren dat dit precies de uitdrukking is die je natuurlijkerwijs en daarmee naar tevredenheid doet handelen.Elke Ascendant heeft immers zijn eigen specifieke kwaliteit als je in je kracht staat en niet forceert of terughoudt.

De lens waardoor je kijktNu kom ik op het meest cruciale van de Ascendant. Het is de hoek van waaruit jij de wereld in kijkt, of de lens waardoor je ziet en daarmee ook gezien wordt.Heb je dus een Ascendant Weegschaal dan kijk je altijd naar de wereld met een Weegschaal blik. Je kijkt door de Weegschaallens en ziet waar harmonie heerst en waar de omgeving uit balans is. Je kijkt naar de mogelijkheden tot verbinding en je kijkt bovenal hoe je vrede kunt creëren en behouden. Je bent gericht op harmonie en doet in je optreden van alles om deze te bewaren of te vinden. Heb je iemand tegenover je met extreme standpunten, dan zul je de andere kant gaan belichten maar je bent niet snel confronterend of  aanvallend omdat daarmee de balans nog verder verstoord raakt. Je kunt heel veel actie zetten op een ontwikkeling die de verkeerde kant uitgaat maar je doet dat met het oog op het te bereiken evenwicht en daarom blijf je (meest) beheerst.. Je kunt wel extra aanzetten en veel kracht leggen in je presentatie maar als je te confronterend wordt dan  ben jezelf de eerste die daar last van heeft. Je raakt uit balans als je forceert en te ver buiten je Ascendant gaat. Vandaar de diplomatieke kant van deze Ascendant Weegschaal Heb je nu een Ascendant Schorpioen dan kijk je door de lens van het teken Schorpioen. Je ziet alles wat zich in het verborgene afspeelt en je bent er op gericht storende en schadelijke inhouden aan het licht te brengen. Heb je nu bij deze Ascendant een horoscoop die van strijdbaarheid getuigt dan kun je met deze Ascendant heel confronterend te werk gaan. Je kunt je vastbijten in dat wat zich in het verborgene manifesteert en dit vastberaden aan het licht brengen. Je zult je niet zo snel door weerstand uit het lood laten slaan maar graven naar ondermijnende energieën in je omgeving en dat wat verborgen is aan het licht brengen. Heb je nu een horoscoop die een grote ontvankelijkheid in zich heeft, dan kun je, als je in je kracht staat, met deze Ascendant van een verassende vasthoudendheid getuigen in het graven naar verborgen inhouden, bijvoorbeeld als hulpverlener. Je bent intens en gefocussed in je optreden.Heb je nu een Kreeft Ascendant en kijk je door de lens van het teken Kreeft dan zie je de geborgenheid of juist de onveiligheid in je omgeving. Je ziet hoe je geborgenheid kunt bewaren door de juiste zorg te bieden, of juist welke zorg nodig is om een veilige geborgen sfeer te creëren en welke situatie je daarentegen moet vermijden. De energie die je om heen hebt is op zorgen en voeden gericht en met deze blik kijk je de wereld in en treed je de ander tegemoet.Heb je een Boogschutter Ascendant en kijk je door de Boogschutter lens dan kijk je naar de ruimte die er is en de mogelijkheden die zich daarin voor kunnen doen. Je kijkt naar de verte en dat wat je zicht op de wereld kan verruimen.  Je bent gericht op het verbreden van je horizon en je ziet waar ruimte is en waar je zicht beperkt wordt. Je treedt de wereld enthousiaste tegemoet en neemt de ander direct op je in veld.Een schone lensAlice Bailey noemt de Ascendant de bestemming van de horoscoop en hoewel ik de bestemming zelf aan de Noordermaansknoop toebedeel is haar visie goed te herleiden. Als je immers samenvalt met je Ascendant, geef je puur expressie aan de energieën van je horoscoop overeenkomstig de wijze die het teken op de Ascendant weergeeft. Je bent dan instrumenteel, een instrument van de schepping. Je forceert niet om een persoonlijk effect te bereiken maar je brengt de energieën door de Ascendant naar buiten overeenkomstig de kwaliteit van het teken op de Ascendant. Met andere woorden: je komt op een natuurlijke wijze tot uitdrukking. In die zin is dit samenvallen met je Ascendant een belangrijke conditie om de Noordermaansknoop in te zetten.

Wat kun je nu doen om de kwaliteit van je Ascendant neer te zetten, ofwel om je lens schoon te houden? Voorwaarde hiertoe is de kwaliteit, die specifieke kleur die jouw verschijning aanneemt en waarmee je de wereld in kijkt,  in jezelf te verankeren zodat je geen valse motieven naar buiten toe projecteert en niet forceert.

Dat betekent dus voor iemand met een Ascendant Weegschaal dat je op de eerste plaats harmonie in jezelf hebt te vinden. Als je zelf in balans bent, hang je niet van je omgeving af en zul je ook niet buiten je Ascendant treden.Voor de Weegschaal Ascendant geldt dan dat het evenwicht in jezelf maakt dat het niet nodig is om ten koste van jezelf harmonie te forceren. Daarmee vermijd je de valkuil voor het teken Weegschaal namelijk het behagen of te vleien van de ander om maar harmonie te ervaren en je goed te voelen. Je ervaart immers de balans in jezelf en dan is elke stap naar buiten er een die op echte harmonie en verbinding is gericht en niet op een schijnevenwicht.
Voor de Ascendant Schorpioen geldt dat je de eigen verborgen inhouden moet kennen en elimineren of transformeren om verbonden te kunnen zijn met je kracht. Als je geen geheimen voor jezelf hebt en je kracht vrij kunt inzetten zonder daar een persoonlijk bewijs uit te halen, kijk je met een schone lens de wereld in. Zolang je de eigen verborgen motieven niet onder ogen wilt zien, kijk je bij deze Ascendant door een troebele lens en zie je vijanden in de ander die uit jezelf komen. Je manifesteert dan wantrouwen en dat is de valkuil voor de Schorpioen. Ken je daarentegen je eigen schadelijke neigingen dan kun je helder kijken en dat in je omgeving aan het licht brengen wat ook werkelijk bestreden of aangepakt moet worden.
Voor de Ascendant Kreeft geldt dan dat je veiligheid in jezelf hebt te vinden. Als je van je omgeving afhankelijk bent voor je gevoel van veiligheid en geborgenheid, treed je buiten je Ascendant. Je kunt je omgeving dan claimen en verstikken in de zorg die je biedt en de wijze waarop je op de behoeften van de ander inspeelt, of je kruipt in je schulp en durft niet naar buiten. Als je je in jezelf geborgen weet, zie je heel precies welke zorg de omgeving behoeft om een voedende verbonden sfeer te creëren.
Voor de Boogschutter Ascendant geldt dat je de stilte in jezelf hebt te vinden zodat zin en betekenis kan worden ervaren. Als je buiten je Ascendant treedt jaag je van alles na, ga je overal op in en zoek je steeds naar nieuwe verten met nieuwe beloften die een glimp van betekenis lijken te hebben zonder ooit wezenlijk geraakt te worden. Ken je de stilte in jezelf dan kun je zien welk zicht wezenlijk is en echt bijdraagt.

De Descendant, dat wat tegenover je staat
Als je door het teken van de Ascendant de wereld in kijkt vind je het teken op de Descendant tegenover je. Hier op aarde zijn wij onderhevig aan de wetten van de dualiteit; alles kent zijn tegendeel. Maar door deze tegenkracht in je op te nemen word je heel. In de astrologie kennen we dit in de polariteiten van de tekens. Je moet de kwaliteit van het tegenoverliggende teken in je opnemen om door de zuivere kwaliteit van de Ascendant te verschijnen. Dit wordt heel mooi geïllustreerd in het yin/yang teken. In het hart van het yin ligt de yange kern en in het hart van het yang vinden we een yinne kern.
Dus, om bij de genoemde voorbeelden te blijven, met een Weegschaal Ascendant vind je het teken Ram tegenover je. Je hoeft daar geen moeite voor te doen en op zoek te gaan naar de Ram energie. Als vanzelf word je hier naar toe getrokken en vind je dit teken tegenover je.
Kijk je door de Weegschaal lens dan zoek je naar harmonie en verbinding. Je stapt in de valkuil van deze Ascendant als je te veel afstemt en probeert de ander te behagen om ten koste van jezelf de vrede te handhaven. Contact met het teken Ram maakt de eigen vrije wil en onafhankelijkheid in je wakker. Dit is nu precies die energie die je op hebt te nemen om de kwaliteit van het teken Weegschaal zuiver neer te kunnen zetten.
Voor de Ascendant Schorpioen geldt dat deze het teken Stier energie tegenover zich vindt.
Ook hier zien we dat deze energie als vanzelf in je omgeving verschijnt. Contact met het teken Stier maakt het vertrouwen en de ervaring van rust in je wakker. Je leert je toe te vertrouwen aan het leven. De Schorpioen Ascendant ligt voortdurend op de loer maar opname van de energie van het teken Stier doet je vertrouwen in de levenskracht die zijn eigen ritme heeft en niet kan worden geforceerd. Daarmee stop je het wantrouwen, de valkuil van de Schorpioen. Als je dit vertrouwen in je opneemt getuigt je verschijning van een bezonken kracht.
Voor de Kreeft Ascendant geldt dat deze het teken Steenbok tegenover zich vindt. Contact met de energie van dit teken maakt je bewust van de begrenzing van jezelf en daarmee het anker in jezelf. Als je goed geankerd bent in je zelf en je grenzen kent en aan de ander weet te stellen, vind je innerlijke geborgenheid. De Kreeft hoeft deze dan niet buiten zich te bevechten en is in de zorg en voeding die wordt geboden toegespitst op de werkelijke behoefte van de omgeving.
Voor de Boogschutter Ascendant geldt dat deze het teken Tweelingen tegenover zich vindt. Verbinding met dit teken doet je de kwaliteit van het contact in je opnemen. Het echte contact met de ander maar ook het contact met jezelf. Opname van deze energie maakt dat je kunt refereren aan het contact dat je van binnen maakt met je essentie en de stilte daarin. Zo wordt de valkuil van de Boogschutter energie waarin van alles wordt nagejaagd en steeds een nieuwe horizon wordt gezocht, voorkomen. Van binnen uit betreed je de buitenwereld en heb je het juiste zicht.
De Ascendant is een gegeven. Een gegeven dat vaststaat en bepalend is voor de lens waardoor je de wereld ziet en waardoor je gezien wordt. Als we samenvallen met de Ascendant en overeenkomstig de kwaliteit van het teken op de Ascendant de wereld ingaan, is onze verschijning een natuurlijke weergave van ons innerlijk.
Carla Kerklaan