Opvoedingsondersteuning

Als ouder kun je duidelijke wensen hebben omtrent de ontwikkeling van je kind en menen het beste met hem of haar voor te hebben. Maar wat is dan dat beste? De richting die de natuurlijke ontwikkeling van het kind volgt is al gegeven en hierin kun je als ouder slechts volgen, steunen en waar nodig iets bijsturen. Je kunt als sociaal vaardige ouder bijvoorbeeld wensen dat je kind meer vrienden heeft en deelneemt aan sociale activiteiten maar als je kind een introverte inslag heeft, doe je hem of haar daar beslist geen plezier mee. Opvoeden is de kunst om aan te sluiten bij de aard van het kind en die voorwaarden te creeren waarop het kind kan worden wie hij in essentie is. Soms vertoont je kind echter gedrag waarmee het zichzelf in de weg zit. Gedrag dat als ongewenst of niet constructief wordt gezien. Je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Dit kan zich uiten in verschillende symptomen zoals:

veel negatief of tegendraads gedrag, lusteloosheid, apathie, teveel hangen voor de buis en computer spelen, slaapproblemen, teveel of juist te weinig eten, angstig en terughoudend gedrag, faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen.

Een goede analyse van de situatie waarin het kind verkeert, van de ervarings- en belevingswereld, thuis, op school en in sociaal verband, geeft inzicht in de oorzaken van dit gedrag en in de factoren die om verandering vragen. Ongewenst gedrag vormt vaak een verdediging tegen of een reactie op situaties die als negatief ervaren worden. Gekeken wordt naar de mogelijkehden om verandering in de bestaande situatie te brengen en gedrag te ontwikkelen dat constructief is.

werkwijze:

In een eerste kennismakingsgesprek wordt een probleemanalyse gemaakt en wordt besproken welke aanpak gewenst is. Met behulp van de geboortegegevens wordt een horoscoop van het kind gemaakt waardoor de oorzaak van het gedrag inzichtelijk wordt en duidelijk wordt welke behoeften het kind heeft en hoe het kind zich natuurlijkerwijs kan ontplooien. Sommige ouders kiezen direct voor deze ingang zodat de horoscoopduiding in het eerste gesprek uitgangspunt is. Indien nodig kan verder persoonlijkheidsonderzoek gedaan worden. Hierop volgt een adviesgesprek. Soms biedt het advies voldoende handvatten om mee aan de gang te gaan en kan er later een follow-up gesprek plaatsvinden. Soms is een intensievere coaching van opvoeders en/of kind gewenst. Het advies kan ook een verwijzing inhouden b.v. naar een vorm van specifieke therapie.

Carla Kerklaan

Van origine ben ik orthopedagoge/psychologe en heb ik als schoolbegleider een jarenlange ervaring opgebouwd in het onderzoeken en begeleiden van kinderen met gedrags-en leer/studieproblemen. Ik beschikt over een uitgebreid instrumentarium aan onderzoeksmiddelen maar kies er voor om eerst een horoscoop van het kind te maken. Dit is een alternatieve aanpak die een schat aan informatie biedt welke normaliter verborgen zou blijven. Andere onderzoeksmiddelen kunnen aanvullend werken.  Belangrijk nog te vermelden dat ik beslist niet zweverig ben maar juist een praktische gerichtheid heb. Ik ben gehuwd en heb een zoon van eenentwintig jaar. Zie voor verdere informatie onder het kopje: over mijzelf op deze website.