30 Augustus 2020 lezing bij de Nieuwe Mens in Naarden

Hoe de zon en de maan, de levensweg van de mens belichten

De levensweg van de mens of de reis van de ziel door het leven, wordt prachtig weergegeven  door de verschillende posities van de zon en de maan ten opzichte van de aarde. In die zin hebben zon en maan, zoals deze in spirituele astrologie worden geduid, een gidsende functie voor de  mens hier op aarde.

De geestelijke dimensie van de maan, de zwarte maan,  geeft  onze zielenkwaliteit weer: het ware Weten en het oorspronkelijke handelen dat daaruit voortkomt. Dit Weten is eeuwig en universeel, niet aan tijd en plaats gebonden en niet door scholing te verwerven maar een Weten dat in de ziel besloten ligt.

De zon, in zijn geestelijke dimensie als de zwarte zon, geeft de verbinding met de eenheid weer. De hoedanigheid waarin ons Ik zijn afgescheiden staat overstijgt en één is met de schepping

De zwarte maan geeft de weg van de wijsheid weer, de zwarte zon, de weg van de liefde. In de lezing wordt vertelt weke fasen wij op deze paden doorlopen en voor welke uitdagingen wij komen te staan.

 De levensweg is universeel terwijl deze toch in elk mens een eigen typering krijgt op grond van plaats en tijd van geboorte.  In de lezing worden de verschillende fasen op deze weg belicht en wordt ingegaan op het intuïtieve weten en oorspronkelijk handelen zoals dat door zon en maan wordt weergegeven.

Er is geen astrologische kennis nodig voor deze lezing

Praktische gegevens volgen nog.