Het grote vierkant aan de hemel (20 april – 3 mei 2014)

Gedurende de afgelopen week en in de komende week vormen de planeten: Uranus ( in het teken Ram), Pluto (in het teken Steenbok), Jupiter ( in het teken Kreeft) en Mars ( in het teken Weegschaal) een patroon aan de hemel dat wordt benoemd als het grote vierkant. Het grote vierkant bestaat uit twee planeten die tegenover elkaar staan (oppositie) en twee andere planeten die eveneens tegenover elkaar staan. De assen van beide planetenparen staan loodrecht op elkaar en vormen zo een groot kruis terwijl de vier planeten onderling ook middels het spanningsvolle vierkantaspect met elkaar verbonden zijn. Dit patroon was op 22 en 23 april exact, d.w.z. dat zij in exact dezelfde graad staan en daarmee de spanning maximaal maken.

Pluto en Uranus maken al vanaf 2011 een vierkantaspect met elkaar en in de periode 2012-2015 wordt hun onderlinge spanning zeven maal exact ofwel maximaal. In het kort uit dit vierkant zich in een spanning tussen een revolutionaire vrijheidsdrang tegenover een onwrikbaar ondoorgrondelijk machtsprincipe. Momenteel wordt de spanning nog eens versterkt doordat ook Mars en Jupiter zich hierbij hebben gevoegd en tezamen met Uranus en Pluto een groot vierkant vormen. Deze constellatie wijst op intense spanning en crisis. Dit is uiteraard zichtbaar in de wereld en wanneer dit grote vierkant aan je persoonlijke energieën raakt, ervaar je dit ook in je eigen leven.

Omdat  het de revolutionaire Uranus, de machtige Pluto, de strijdbare Mars en de expansieve Jupiter betreft, werkt het grote vierkant dat deze planeten onderling vormen, zeer conflictueus uit. Bovendien staan alle planeten in hoofdtekens en dit betekent dat het conflict al snel tot actie in de buitenwereld kan leiden. Op mondiaal niveau is dit met name zichtbaar in de intense spanning op de Oekraïne. De horoscopen van heel veel prominente wereldleiders, met name Poetin, worden door dit vierkant geactiveerd maar dit geldt ook voor de horoscopen van de V.S. en China. Dat de toestand in de wereld zeer gespannen is, behoeft geen uitleg. Kenmerkend voor de werking van het grote vierkant is het gevaar van explosie en implosie. De krachten die deze planeten vertegenwoordigen zijn in sterke mate op actie, strijd en expansie gericht. Er wordt een belangenstrijd in de buitenwereld gevoerd die maakt dat de aandacht en energie steeds meer naar buiten wordt gericht. Daarmee wordt de energie uit het binnenland weggezogen en uitgehold.  De interne situatie van de landen die hierdoor geraakt worden, met name Rusland en de V.S. raakt uitgeput. Dit heeft gevolgen voor de economie, de politiek en de gehele infrastructuur. Rusland is bijvoorbeeld economisch afhankelijk is van het westen en sancties treffen het land zwaar. Het is een kritieke periode die ook nog wel even aanhoudt. Uranus en Pluto maken volgend jaar maart voor het laatst een exact aspect. Daarna blijven ze nog een paar jaar om elkaar heen cirkelen en dan neemt de spanning geleidelijk aan af.

Wanneer dit grote vierkant aan de energieën in jezelf raakt  (weergegeven door de horoscoop) dan kun je je gevangen voelen in een conflict vol tegenstrijdige belangen. Word je geregeerd door deze krachten dan is de kans groot dat de energie explodeert of implodeert. De energie is gefocust op het conflict en je bent voortdurend bezig dit conflict, veelal intern, te activeren. Je voelt je boos, bedreigd, verontwaardigd of angstig en alle energie wordt er in weggezogen. Je holt jezelf uit en implodeert.

Het gaat er dan erom je aandacht naar het midden van dit vierkant te brengen. Om je met geen van de krachten te identificeren maar deze vanuit het midden waar te nemen en de situatie uit te houden. Dit betekent zorg voor rust en voeding, versterken van je innerlijke kracht en aandachtig volgen wat er gebeurt. Als waarnemer in het centrum blijven tot je zeker weet wat de situatie van je vraagt. Pas dan kan richting worden gegeven aan de spanning door gericht te handelen.